urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP MACIERZYŃSKI
Urlopy
dla matek

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownicy – młodej mamy. Pracownica musi go złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego. Pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku pracownicy. Nie może jej odmówić urlopu. W odróżnieniu od okresu urlopu macierzyńskiego, czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego można łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownicy złożony przez nią w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy.

Wymiar czasu

We wniosku pracownica musi wskazać wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy. Co ważne pracodawca musi zgodzić się na łączenie pracy z dodatkowym urlopem macierzyńskim. Nie może odmówić takiego łączenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82