urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP MACIERZYŃSKI
Urlopy
dla matek

Urlop macierzyński - wymagane dokumenty

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka są: zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu – za okres przed porodem, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – za okres od dnia porodu. Podstawowymi dokumentami do wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie są: oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie oraz zaświadczenie sądu o przedłożeniu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, zawierające datę urodzenia dziecka.

Zasiłek z ZUS

Jeżeli zasiłek macierzyński wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego oraz zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 (w przypadku pracowników) lub ZUS Z-3a (w przypadku pozostałych ubezpieczonych).Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82