urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP MACIERZYŃSKI
Urlopy
dla matek

Urlop macierzyński a działalność gospodarcza

Urlop macierzyński a działalność gospodarcza – jak mają się do siebie? Mają się dobrze, ponieważ zasiłek macierzyński to świadczenie, które ma zapewnić kobiecie niezbędne środki utrzymania w związku  przyjściem na świat jej dziecka oraz w związku z potrzebą pielęgnacji maluszka przez pierwsze miesiące jego życia. Nie tylko kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Na takie świadczenie mogą również liczyć kobiety prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą pod warunkiem jednak, że oprócz podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu złożyły dodatkowo wniosek w ZUS o objęcie ich dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, które jest podstawą wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. dla przedsiębiorcy tzw. składka preferencyjna na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz dobrowolne chorobowe – przy podstawie wymiaru składek 415,80 zł (30% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę) – wynosi łącznie 123,24 zł.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82