urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP MACIERZYŃSKI
Urlopy
dla matek

Kto płaci za urlop macierzyński?

Podczas urlopu macierzyńskiego – obligatoryjnego i fakultatywnego - przysługuje zasiłek macierzyński. Zasiłek ten jest obliczany i wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku zakładów pracy gdzie zatrudnionych jest więcej niż dwudziestu pracowników - przez płatników składek np. pracodawców. Wypłata zasiłków chorobowych przez pracodawcę ma charakter wyłącznie techniczny, ponieważ pracodawcy wypłacają zasiłki nie ze swoich środków, ale ze środków funduszu chorobowego. Aby otrzymać zasiłek macierzyński pracownica powinna przedstawić zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu (przed rozwiązaniem) lub skrócony odpis aktu urodzenia – za okres po narodzinach dziecka.

Podsumowanie

Podsumowując, urlop macierzyński jest uprawnieniem należnym kobiecie zatrudnionej na etacie lub prowadzącej działalność gospodarczą. Taki urlop ma umożliwić młodej mamie sprawowanie opieki nad dzieckiem. Powodzenia w wychowaniu maluszka, poznawaniu i zaspokajaniu jego potrzeb. Jest to jedna z najcenniejszych zdobyczy naszych czasów, a opieka nad dzieckiem jest priorytetem, szczególnie w sytuacji obecnych problemów demograficznych.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82