urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP MACIERZYŃSKI
Urlopy
dla matek

Urlop macierzyński na drugie dziecko

Urlop macierzyński na drugie dziecko – jaki jest jego wymiar? Wymiar urlopu macierzyńskiego zwiększa się o dwa tygodnie z urodzeniem każdego kolejnego dziecka. Gdy urodzimy drugie dziecko, to wymiar należnego urlop macierzyńskiego wyniesie 22 tygodnie. Maksymalny wymiar urlopu to 37 tygodni po przyjściu na świat pięciorga i więcej dzieci. Warto pamiętać, że co najmniej dwa tygodnie z urlopu macierzyńskiego można wykorzystać przed przewidywanym terminem rozwiązania. Po urodzeniu dziecka kobiecie przysługuje niewykorzystany przed porodem urlop macierzyński aż do momentu wyczerpania ustalonego okresu urlopu macierzyńskiego.

Świeżo upieczona mama

Świeżo upieczona mama ma prawo również do urlopu dodatkowego. Jego wymiar wynosi maksymalnie sześć tygodni, jeśli kobieta urodziła jedno dziecko, lub osiem tygodni, gdy pracownica urodziła dwoje lub więcej dzieci w trakcie jednego porodu. Dodatkowy urlop macierzyński jest przyznawany w wymiarze tygodniowym i w jego wielokrotności tuż po wykorzystanym urlopie macierzyńskim. Ten typ urlopu macierzyńskiego jest udzielany po złożeniu pisemnego wniosku przez pracownicę.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82