urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP MACIERZYŃSKI
Urlopy
dla matek

Urlop macierzyński nauczyciela

Każda pracownica, która urodziła dziecko podczas trwania stosunku pracy ma prawo do urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku macierzyńskiego. Także nauczycielka na podstawie kodeksu pracy ma do niego prawo. Okresy urlopu macierzyńskiego są dla niej takie same, jak dla innych kobiet zatrudnionych w firmach prywatnych lub sferze budżetowej. Nauczycielka będąc na urlopie macierzyńskim podlega szczególnej ochronie. Zmiana warunków zatrudnienia nauczycielki przebywającej na urlopie macierzyńskim poprzez wręczenie jej wypowiedzenia zmieniającego będzie możliwa dopiero po jej powrocie z tego urlopu, pod warunkiem, że nie zostanie jej udzielony „zaległy” urlop wypoczynkowy. W okresie urlopu wypoczynkowego również nie można zmienić pracownikowi warunków zatrudnienia. Dyrektor szkoły może również zawrzeć porozumienie z nauczycielką, która przebywa na urlopie macierzyńskim dotyczące zmiany warunków zatrudnienia.

Płacony za pełen etat

Jednak w tej sytuacji jest mało prawdopodobne, żeby nauczycielka wyraziła zgodę na zmianę swoich warunków pracy na mniej korzystne, czyli np. na obniżenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia za pracę. Jeżeli tak się stanie, to dyrektor szkoły, mimo że od nowego roku szkolnego nie będzie miał dla nauczycielki pełnego etatu, będzie musiał przez cały okres ochronny płacić jej za pełen etat.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82