urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP MACIERZYŃSKI
Urlopy
dla matek

Urlop macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Urlop macierzyński po ustaniu zatrudnienia – czy przysługuje? Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177§ 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu - przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia i zatrudnienia. Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, okres pobierania zasiłku macierzyńskiego jest okresem składkowym. Ustawa nie rozróżnia przy tym sytuacji, czy zasiłek ten był wypłacany przez pracodawcę, czy przez ZUS.

Okres pobierania zasiłku

Bez znaczenia pozostaje także okres, w jakim przypada jego wypłata, czyli to, że był wypłacany po rozwiązaniu stosunku pracy. Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia zostaje potwierdzony zaświadczeniem wystawionym przez wypłacającego zasiłek, a więc w tym przypadku właściwym organem do wystawienia zaświadczenia będzie ZUS. Jeżeli kobieta pobiera zasiłek macierzyński, to nie może zarejestrować się jako bezrobotna w urzędzie pracy. Dopiero po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego ma prawo zgłosić się we właściwym urzędzie pracy.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82