urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP MACIERZYŃSKI
Urlopy
dla matek

Urlop macierzyński przed porodem

Obecnie urlop macierzyński jest dzielony na część obligatoryjną, obowiązkową, którą pracownica musi wykorzystać przed porodem oraz część dodatkową, fakultatywną, z której może zrezygnować lub podczas której może podjąć pracę na cząstkę etatu. Ilość urlopu obligatoryjnego zależy od tego, ile dzieci kobieta urodziła podczas jednego porodu. Jeżeli jedno, to ma prawo do 20 tygodni, 31 tygodni przy narodzinach bliźniaków, 33 tygodnie, gdy narodzą się trojaczki, 35 tygodni, gdy kobieta urodzi czworaczki i 37 tygodni, gdy szczęśliwa mama urodzi pięcioro dzieci. Jeżeli kobieta urodzi martwe dziecko lub gdy dziecko umrze do ośmiu tygodni po narodzinach, to kobiecie przysługuje 8 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Pierwszy dzień urlopu

Pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. Pracownica, która nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed porodem nie jest zobowiązana do składania wniosku o urlop macierzyński, ponieważ zaczyna się on z dniem porodu. Pracownica ma prawo do skorzystania z urlopu macierzyńskiego na dwa tygodnie przed porodem. Wtedy składa wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82