urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP MACIERZYŃSKI
Urlopy
dla matek

Urlop macierzyński w Niemczech

Niemcy są państwem opiekuńczym i przywiązują dużą wagę do opieki nad obywatelem i zasiłków społecznych. W Niemczech matki mogą skorzystać z 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. 6 tygodni trzeba wykorzystać przed porodem, a 8 po porodzie. W tym czasie można liczyć na 100 proc. ostatniego wynagrodzenia. Oprócz tego rodzicom przysługuje 12 miesięcy płatnego urlopu. Na 14 miesięcy mogą natomiast liczyć osoby samotne lub te rodziny, gdzie urlop zostanie podzielony. Przy czym otrzymają 65 proc. wynagrodzenia z limitem na poziomie 1,8 tys. euro. Osoby, które przed urodzeniem dziecka nie pracowały otrzymają zasiłek w wysokości 300 euro miesięcznie.

Dodatki

Jednocześnie można starać się o dodatek w wysokości od 184 euro dla pierwszego dziecka do 215 euro dla czwartego i kolejnych urodzonych dzieci. Warunkiem korzystania z tych uprawnień jest praca i stały pobyt w Niemczech. Tak przyjazny system stworzyli Niemcy, ponieważ starają się o zwiększenie przyrostu naturalnego i walczą z problemami demograficznymi. Polacy mogą im tylko pozazdrościć.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82