urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP MACIERZYŃSKI
Urlopy
dla matek

Urlop macierzyński w świadectwie pracy

Urlopu macierzyńskiego nie trzeba wykazywać w świadectwie pracy. Nie ma takiej konieczności ani w przepisach świadectwa pracy, ani w samym druku świadectwa pracy. Inaczej wygląda sprawa urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego. Informacje o ich udzieleniu powinny być zamieszczone w świadectwie pracy. W świadectwie pracy zamieszcza się tylko informacje wymagane przepisami prawa pracy oraz – na żądanie pracownika – informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia za pracę oraz uzyskanych przez pracownika kwalifikacjach. W świadectwie pracy trzeba więc zamieścić np. dane o okresie korzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego i podstawie prawnej jego udzielenia, wykorzystanym urlopie wychowawczym oraz liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Nie ma potrzeby zapisywania

Absolutnie nie ma potrzeby, podstawy ani powodu do zapisania informacji o urlopie macierzyńskim. Świadectwo pracy powinno też zawierać informację o okresach nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego ono dotyczy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82