urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP MACIERZYŃSKI
Urlopy
dla matek

Wniosek o urlop macierzyński

Urlop macierzyński nie wymaga składania specjalnych wniosków. Dzień porodu automatycznie rozpoczyna urlop macierzyński pracownicy. Jak powinien wyglądać druk wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego? Jeżeli pracownica planuje podzielenie urlopu na części, to powinna złożyć wniosek w tej sprawie. Pracownica powinna w nim określić, na jakich zasadach chce korzystać z tego uprawnienia. Pracownica może skorzystać co najmniej z 2 tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. Po porodzie przysługuje jej wówczas urlop macierzyński w części niewykorzystanej, aż do wyczerpania całkowitego jego wymiaru. Kobieta nie jest jednak zobowiązana do skorzystania z urlopu macierzyńskiego przed porodem. To jej uprawienie i wybór, a nie obowiązek. We wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego należy podać przewidywaną datę porodu, powołując się na zaświadczenie wystawione przez lekarza oraz wskazać dzień, od którego planowany jest urlop.

Łączny wymiar urlopu

Należy również określić, jaki jest wymiar łączny przysługującego urlopu macierzyńskiego. Jeżeli piszemy wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego to także trzeba podać wymiar urlopu we wniosku, ważne są także personalia dziecka, data jego porodu oraz personalia ojca, który będzie wykorzystywał dalszą część urlopu. Pracodawcę trzeba poinformować, od kiedy jest się gotowym do podjęcia pracy po urlopie macierzyńskim.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82