urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP MACIERZYŃSKI
Urlopy
dla matek

Wynagrodzenie na urlopie macierzyńskim

Jaka jest wysokość wynagrodzenia na urlopie macierzyńskim? Podczas urlopu macierzyńskiego kobieta nie otrzymuje wynagrodzenia lecz zasiłek macierzyński. Za każdy dzień trwania urlopu macierzyńskiego matce przysługuje zasiłek macierzyński. Jego wysokość równa jest 100% zarobkowi miesięcznemu pracownicy. Podstawą do określenia jego wysokości stanowi wynagrodzenie pracownicy za miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. Uzyskanie zasiłku następuje po złożeniu przez pracownicę w jej zakładzie pracy lub w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwolnienia lekarskiego określającego datę odbytego lub przewidywanego porodu. Zasiłek macierzyński przysługuje także kobiecie, przebywającej na urlopie wychowawczym, która w czasie jego trwania urodziła kolejne dziecko lub przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, kobiecie, która .urodziła dziecko po ustaniu zatrudnienia, jeśli rozwiązanie umowy o pracę w okresie ciąży nastąpiło z powodu likwidacji zakładu pracy, - ojcu dziecka, jeśli matka zmarła przy porodzie lub wkrótce po nim.

Zasiłek macierzyński

W tych przypadkach zasiłek macierzyński wypłacany jest do chwili ukończenia przez dziecko 4 miesięcy życia. Prawo do zasiłku macierzyńskiego ulega przedawnieniu po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który przysługuje. W czasie trwania urlopu macierzyńskiego pracownica zachowuje prawo do innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czyli np. przydziału węgla lub zniżek na bilety kolejowe.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82