urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP NA ŻĄDANIE
Urlopy
dla wszystkich

Urlop na żądanie - ile dni ?

Urlop na żądanie wprowadzono do polskiego prawa kilka lat temu. Polega on na tym, że pracownik kilka razy w roku może skorzystać z urlopu zgłaszanego pracodawcy tuż przed rozpoczęciem pracy. Takich dni ma do dyspozycji cztery. Urlopu na żądanie nie wpisuje się do grafiku urlopów czy też planu urlopów w danej firmie lub przedsiębiorstwie. Teoretycznie pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu na żądanie. Jednak jeśli ich udzielenie mogłoby spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu zakładu pracy, to ma do tego prawo. Branie przez pracownika urlopu na żądanie jest szczególnie trudne w małych firmach, w których zatrudnia się kilku pracowników.

Trzeba zgłosić

Urlop na żądanie trzeba zgłosić przed rozpoczęciem pracy. Obecnie trwa dyskusja czy urlop na żądanie powinien pozostać w obecnym kształcie. Organizacje pracodawców opowiadają się za likwidacją tego uprawnienia urlopowego, motywując to tym, że utrudnia on rytm pracy zakładu. Ewentualnie postulują zmniejszenie jego wymiaru do dwa dni w roku kalendarzowym zamiast obecnych czterech dni. Czas pokaże jakie będą losy tego urlopu. Pracownicy bronią tej formy z uwagi na to, że w niektórych firmach jest to jedyna szansa na jakikolwiek dzień wolny od pracy.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82