urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP NA ŻĄDANIE
Urlopy
dla wszystkich

Urlop na żądanie a kodeks pracy

Urlop na żądanie został zapisany w przepisach kodeksu pracy. Zgodnie z art. 167/2. Kodeksu Pracy, pracodawca musi udzielić pracownikowi maksymalnie 4 dni urlopu na żądanie w każdym roku kalendarzowym. Pracownik żąda takiego urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Łączny wymiar urlopu nie może być większy niż 4 dni, niezależnie od wymiaru dni, w których pracownik jest zatrudniony. Urlop ten nie jest urlopem dodatkowym, a zatem mieści się w 20 lub 26 dniach urlopu wypoczynkowego. Prawo do takiego urlopu mają wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pracownik wykonujący obowiązki na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia nie ma takiego prawa. W ogóle nie ma prawa do urlopu, ponieważ umowa o dzieło lub umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Cztery dni urlopu na żądanie to cenne uprawnienie pracownicze i możliwość skorzystania z urlopu na żądanie w sytuacjach awaryjnych, choroby lub innej tego typu potrzeby.

Zawsze do dyspozycji

Jeżeli źle się poczujemy, zepsuje się nam samochód, dziecko zachoruje, okradną nam mieszkanie lub niefrasobliwi sąsiedzi zaleją nasze mieszkanie, to zawsze mamy do dyspozycji urlop na żądanie. Takie jest nasze pracownicze prawo. Zapisy Kodeksu Pracy pokazują, że urlop na żądanie jest regulacją prawną, ma umocowanie prawne. Zatem korzystajmy z tego dobrodziejstwa rozsądnie, rozważnie i z umiarem.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82