urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP NA ŻĄDANIE
Urlopy
dla wszystkich

Urlop na żądanie okres próbny

Urlop na żądanie okres próbny. Czy pracownik zatrudniony na okres próbny ma prawo do urlopu na żądanie? Zdecydowanie tak. Jest w końcu pracownikiem, podpisał umowę o pracę i ma prawo do urlopu wypoczynkowego, także wchodzącego w pulę urlopową urlopu na żądanie. Dotyczy to również pracowników, którzy wykonują obowiązki zawodowe na podstawie umów terminowych, czyli na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo, na czas wykonania określonej pracy, bez względu na wymiar ich czasu pracy - może to być praca na ćwierć, pół i cały etat. Wymiar nie ma znaczenia. Pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie czterokrotnie po jednym dniu w roku kalendarzowym albo łączyć go i skorzystać z dwóch, trzech albo całej puli czterech dni - chęć skorzystania z takiego urlopu trzeba najpóźniej w dniu urlopu na żądanie. Ustawodawca nie uzależnił powyższego trybu od dodatkowych okoliczności, a jedynie od posiadania prawa do urlopu. Zdarzają się sytuacje życiowe, gdy taki urlop jest potrzebny - zachoruje dziecko, sami źle się czujemy, sąsiad zalewa nam mieszkanie albo też umiera ktoś z rodziny.

Radzenie sobie z rzeczywistością

Życie niesie różne, miłe i przykre niespodzianki, a urlop na żądanie ma nam pomóc w radzeniu sobie z rzeczywistością. Po to właśnie ustawodawca przewidział stworzenie takiego przepisu w Kodeksie Pracy i takiego uprawnienia pracowniczego. Podsumowując, pracownik zatrudniony na okres próbny w danej firmie także ma prawo do urlopu wypoczynkowego.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82