urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP NA ŻĄDANIE
Urlopy
dla wszystkich

Czy urlop na żądanie jest płatny ?

Urlop na żądanie jest urlopem płatnym, udzielanym zgodnie z Kodeksem Pracy, wynoszącym maksymalnie cztery dni robocze w każdym roku kalendarzowym. Taki urlop istnieje od 2002 roku i jest zapisany w Kodeksie Pracy. Urlop na żądanie płatny? Tak, urlop na żądanie mieści sięw puli 20 lub 26 dni urlopu płatnego wypoczynkowego, a zatem jest to urlop płatny i ma do niego prawo każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Osoby pracujące na podstawie umów agencyjnych, umów o dzieło, umów zleceń nie mają prawa do żadnego urlopu wypoczynkowego, a zatem do urlopu na żądanie także nie mają najmniejszego prawa. Można także skorzystać z czterech dni urlopu na żądanie łącznie, jeden po drugim, ale nie ma takiego obowiązku i jest to raczej rzadko praktykowane.

Nie kumulujemy urlopów na żądanie

Każdy z nas woli podzielić sobie taki urlop i korzystać z niego po jednym dniu, nie zabiegając o kumulowanie takiego urlopu. Poza tym pracodawcy negatywnie mogą postrzegać takie łączenie dni urlopu na żądanie. A zatem korzystajmy z urlopu wypoczynkowego, ale róbmy to rozsądnie.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82