urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP OJCOWSKI
Urlop
dla ojców

Urlop ojcowski a działalność gospodarcza

Od stycznia 2013 r. urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie. Oznacza to, że tata może zostać w domu ze swoją pociechą przez 2 tygodnie (14 dni), a za ten czas otrzyma zasiłek ojcowski w wysokości 100% wynagrodzenia, czyli średniego rocznego dochodu z wykonywanej pracy zawodowej. Tatusiowie mogą opiekować się dzieckiem równocześnie z mamą przebywającą na urlopie macierzyńskim lub po powrocie mamy do pracy. Należy również pamiętać, że urlop ojcowski powinien zostać wykorzystany w pierwszym roku życia maluszka. Aby udać się na urlop ojcowski, należy złożyć pracodawcy pisemny wniosek oraz dołączyć do niego oryginał skróconego aktu urodzenia dziecka, najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia korzystania z urlopu ojcowskiego. Prawo do urlopu ojcowskiego nie zależy od innych uprawnień przysługujących tatusiom. Ojciec wychowujący dziecko może korzystać na dotychczasowych zasadach z urlopu macierzyńskiego, jeśli po 14. tygodniach urlopu macierzyńskiego mama wróci do pracy zarobkowej i niejako odstąpi tacie swoją część wolnego. Pracujący tatuś może skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Przedsiębiorcy

Przysługuje mu on w tym samym wymiarze i na tych samych zasadach, jak uzupełniający urlop macierzyński dla rodzicielki. O udzielenie takiego urlopu, może starać się także ojciec prowadzący działalność gospodarczą, mający własną firmę, pod warunkiem, że płaci ubezpieczenie zdrowotne regularnie, bez najmniejszych opóźnień. A zatem ojciec-przedsiębiorca ma także prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego i jest traktowany równo przez prawodawcę.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82