urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP OJCOWSKI
Urlop
dla ojców

Kto płaci za urlop ojcowski?

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego, nie dłużej jednak niż w pierwszym roku życia malucha. W latach 2010-2011 wymiar tego urlopu wynosił zaledwie 1 tydzień i było to zdecydowanie zbyt mało. Od 2013 r. są to już dwa tygodnie i prawdopodobnie urlop ten będzie wydłużany. Takie zapisy są w art. 1823 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).Warunkiem skorzystania z urlopu ojcowskiego jest złożenie przez pracownika-ojca maluszka wniosku najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem korzystania z tego uprawnienia. Pracodawca musi zaakceptować taki wniosek pracownika (art. 1823 § 2 K.p.). Pracownik-ojciec dziecka do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego dołącza skrócony akt urodzenia dziecka oraz oświadczenie o wychowywaniu maluszka i jest to wystarczająca dokumentacja. Przy udzielaniu urlopu ojcowskiego tydzień oznacza siedem dni kalendarzowych. Twórca tego przepisu nie stworzył żadnych dodatkowych kryteriów, na podstawie których młody ojciec otrzymuje takie zwolnienie od pracy zawodowej.

W dowolnym czasie

Zatem pracownik może skorzystać z urlopu ojcowskiego w dowolnym czasie, zanim dziecko ukończy rok życia. Ponadto dla skorzystania z tego uprawnienia nie jest istotny status matki dziecka, czy jest ona pracownicą, czy panią domu, czy osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą. Oznacza to, że pracownik-ojciec może korzystać z urlopu ojcowskiego nawet wówczas, gdy matka dziecka jest beneficjentką urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, nie pracuje czy nawet, gdy nigdy nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę czy innego kontraktu.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82