urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP OJCOWSKI
Urlop
dla ojców

Urlop ojcowski na bliźniaki

Urlop ojcowski na bliźniaki – jaki jest jego wymiar? Ponad 11 tys. ojców, którym w ubiegłym roku przy jednym porodzie urodziło się co najmniej dwoje dzieci, może wnioskować do pracodawcy o przyznanie tygodnia urlopu ojcowskiego na każde z maluszków. Obowiązujące od 1 stycznia przepisy kodeksu pracy, pozwalające na korzystanie z takiego urlopu, nie określają wprost, ile dni dostaną ojcom, którym urodziły się np. bliźnięta lub trojaczki. Przewidują jedynie, że pracownik ojciec wychowujący może dostać urlop ojcowski trwający dwa tygodnie, nie dłużej jednak niż do pierwszych urodzin dziecka. Możliwe jest zatem, że pracownik najpierw weźmie tydzień urlopu na jedno dziecko, a następnie poprosi o udzielenie drugiego tygodnia na bliźniaka lub bliźniaczkę. Do wniosków o udzielenie urlopów ojcowskich może dołączyć dwa różne akty urodzenia dwojga dzieci.

Brak precyzyjnych przepisów

Przepisy nie precyzują czy ojciec bliźniaków ma prawo do podwójnego urlopu, a zatem może się zdarzyć, że będą o takich sprawach rozstrzygać sądy w naszym kraju. Może być tak, że część panów zawnioskuje o udzielenie dwa razy po dwa tygodnie, ponieważ urlop ojcowski od 1 stycznia 2013 roku wynosi 2 tygodnie kalendarzowe i część ojców może uznać, że na bliźniaki należy im się podwójny wymiar urlopu ojcowskiego. Życie pokaże jakie będą wyroki i czy pojawią się sytuacje precedensowe, podobnie jak miało to miejsce z wliczaniem do stażu pracy urlopu wychowawczego.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82