urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP OJCOWSKI
Urlop
dla ojców

Płatny urlop ojcowski – prawo pracującego ojca

Urlop ojcowski jest urlopem płatnym. Urlop ojcowski wykorzystuje się w całości, nie można podzielić go na cząstki, tak, jak matki mogą podzielić urlop wychowawczy. Składa się na niego siedem kolejnych dni kalendarzowych łącznie z sobotą i świętami. Prawo do urlopu młody ojciec ma tylko w pierwszym roku życia dziecka. Ten urlop gwarantuje ojcom zasiłek i ochronę przed zwolnieniem z pracy przez pracodawcę. Jakie wynagrodzenie przysługuje za urlop ojcowski? Ojciec dziecka otrzyma zasiłek w wysokości brutto 100% podstawy zasiłku liczonego jako średnie roczne wynagrodzenie, czyli pensje oraz dodatki, premie, itp.. Urlop ojcowski młody tato otrzyma niezależnie od urlopu macierzyńskiego, z którego skorzysta jego żona.

Nie ma znaczenia czy matka pobiera zasiłek

Nie ma znaczenia, czy matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński, czy też nie ma takiej możliwości. Ojciec może opiekować się dzieckiem 4 tygodnie ( dwa dodatkowe tygodnie może dostać od mamy dziecka) albo 9 tygodni, jeśli mama dziecka wróci do pracy po 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego. Podsumowując, wprowadzenie w Polsce urlopu ojcowskiego pokazuje, jak bardzo istotne są takie świadczenia oraz jak bardzo zmieniła się społeczna świadomość oraz regulacje prawa UE, a także prawo krajowe, czyli Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw. Dzięki wprowadzeniu takich przepisów Polska kreuje przynajmniej w małej cząstce politykę prorodzinną. Płatny urlop ojcowski jest dodatkowym prawem pracującego ojca rodziny.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82