urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP OJCOWSKI
Urlop
dla ojców

Urlop ojcowski w świadectwie pracy

Do pracownika, który zamierza skorzystać z urlopu ojcowskiego, stosuje się takie same zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, jakie obejmują matki korzystające z urlopów macierzyńskich. Znaczy to, że jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z powodów tłumaczących nieobecność w pracy, czyli np. z powodu urlopu ojcowskiego, to pracodawca ma obowiązek zmienić termin urlopu wypoczynkowego na dni późniejsze (art. 165 pkt 4 K.p.). Jeśli zaś pracownik nie wykorzysta z powodu urlopu ojcowskiego części urlopu wypoczynkowego – pracodawca daje mu niewykorzystaną do tej pory część urlopu. Pracownik będący ojcem może skorzystać z urlopu wypoczynkowego zaraz po zakończeniu urlopu ojcowskiego, takie jest jego niezbywalne prawo pracownicze.

Na druku świadectwa pracy

Urlop ojcowski zapisuje się na druku świadectwa pracy. Taki zapis znalazł się w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. Jest dopuszczalne zapisanie informacji o dodatkowym urlopie albo też innym uprawnieniu pracownika lub świadczeniu, które ustawodawca ujął w prawie pracy. Kończąc ten wątek, urlop ojcowski to cenna zdobycz i należy z niej korzystać.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82