urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP OJCOWSKI
Urlop
dla ojców

Wniosek o urlop ojcowski

Jak powinien wyglądać wniosek o urlop ojcowski? urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek ojca. Wniosek taki pracownik musi złożyć na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu, nie później, bo urlopu nie dostanie. Pracodawcy nie wolno odmówić pracownikowi udzielenia takiego urlopu, dlatego wniosek jest równoznaczny z otrzymaniem urlopu należnego młodemu ojcu. Pracownik ma prawo do urlopu ojcowskiego przez pełne 14 dni, jest to nowy wymiar urlopu i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku. Ojciec może wykorzystać urlop zarówno w czasie korzystania z urlopu przez matkę dziecka, jak też po wykorzystaniu przez nią jej urlopu macierzyńskiego, wszystko zależy od ustaleń obojga rodziców. Wymiar urlopu ojcowskiego jest stały, nieważne czy ma jedno dziecko, czy jest ojcem bliźniaków czy trojaczków.

Po złożeniu wniosku

Podsumowując, po złożeniu wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego pracodawca nie ma prawa odmówić jego udzielenia, a pracownik ma do niego bezwzględne prawo. Polska dołączyła do krajów, które od wielu lat wspierają poprzez między innymi urlopy ojcowskie rodziny. I jest to znakomite rozwiązanie. Szwedzi od wielu lat korzystają z takiego dobrodziejstwa i bardzo je sobie chwalą. Dzięki urlopowi ojcowskiemu rodzina jest zintegrowana i zżyta ze sobą, a ojciec uczy się zasad opieki nad dzieckiem.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82