urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP OJCOWSKI
Urlop
dla ojców

Wynagrodzenie za urlop ojcowski?

Od 1 stycznia 2010 roku ojciec wychowujący dziecko może otrzymać płatny urlop ojcowski Od 1 stycznia 2013 czas takiego urlopu jest zmieniony, wydłużony i wynosi już aż 2 tygodnie. Urlop ojcowski pomaga wyrównać szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy, ale też wzmacnia więź między ojcem i jego dzieckiem. Urlopu ojcowskiego udziela pracodawca, gdy otrzyma pisemny wniosek pracownika, ojca wychowującego dziecko, złożony na co najmniej7 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu. Pracownik - ojciec nie musi być małżonkiem, może żyć w związku partnerskim lub konkubinacie ( urlop jest dla ojca wychowującego dziecko, nie dla małżonka). Urlop ojcowski nie może być dzielony na żadne części, korzysta się z niego w całości. Przysługuje siedem kolejnych dni kalendarzowych, wliczając w to soboty i święta. Prawo do urlopu przysługuje do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Ten urlop zapewnia tatusiom takie same przywileje, jak matkom na urlopach macierzyńskich – ojcowie dostają zasiłek ojcowski i są chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Jakie wynagrodzenie dostaje się za urlop ojcowski? Ojciec dziecka dostanie zasiłek nie mniejszy niż brutto 100% podstawy zasiłku, pod uwagę bierze się średnie wynagrodzenie pracownika, które otrzymał w ostatnim roku kalendarzowym.

Niezależnie od matki

Urlop ojcowski dostanie ojciec dziecka niezależnie od urlopu macierzyńskiego przysługującego pracownicy – matce, który dostała ona na opiekę nad dzieckiem i jego pielęgnację. Nie ma znaczenia, czy matka dziecka pobierała bądź pobiera zasiłek macierzyński. Ojciec może opiekować się dzieckiem przez pełne 3 tygodnie. Czyli dwa dodatkowe tygodnie macierzyńskiego zamiast mamy dziecka i tydzień z puli urlopu ojcowskiego albo 9 tygodni, jeśli matka malucha skorzysta tylko z 14 tygodni urlopu macierzyńskiego i zdecyduje się na powrót do pracy.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82