urlop macierzyński




Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP OKOLICZNOŚCIOWY
Urlopy
dla wszystkich

Urlop okolicznościowy

W życiu zdarzają się różne sytuacje, na pewne wydarzenia mamy wpływ, inne dzieją się za naszymi plecami. Bierzesz ślub? Termin, z pewnością jest ci znany. Śmierci bliskiej osoby, nie można jednak przewidzieć. Pamiętaj zatem, że w związku z takimi zdarzeniami, przysługuje ci urlop okolicznościowy. Urlop okolicznościowy, czyli tzw. zwolnienie okolicznościowe to jeden bądź dwa dni, przysługujące ci w kilku istotnych sytuacjach, mogących zdarzyć się w życiu każdego człowieka. Pamiętaj, że w związku z ważnymi okolicznościami, podczas których nie może cię zabraknąć, w dalszym ciągu zachowujesz prawo do wynagrodzenia.

Co robić, gdy nie możesz pojawić się w pracy ?

urlop okolicznościowy
Należą ci się dwa dni urlopu okolicznościowego? Nie musisz zatem wykorzystywać zwolnienia dzień po dniu. Zawsze możesz wnioskować o przydzielenie ci dwóch dni razem bądź osobno. Oczywiście, priorytetem w tej kwestii będzie powiązanie ów dni z jakimiś ważnymi wydarzeniami rodzinnymi.

Nie możesz zatem przeznaczyć zwolnienia, jakim jest urlop okolicznościowy na odpoczynek w domu. Twój pracodawca może, ale nie musi zażyczyć sobie ukazania przez ciebie dokumentu uprawniającego do urlopu okolicznościowego. W takiej sytuacji powinieneś dostarczyć swojemu szefowi istotne zaświadczenie, tj. odpis aktu zgonu, odpis skróconego aktu urodzenia dziecka bądź odpis aktu małżeństwa.

Urlop okolicznościowy a śmierć? Oczywiście, w tak traumatycznych sytuacjach masz prawo do ubiegania się o przysługujące ci zwolnienie. Dwa dni należą ci się w chwili, gdy dochodzi do zgonu najbliższych osób w twoim życzy, tj. do śmierci i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma bądź macochy. Urlop okolicznościowy a śmierć dalszej rodziny? Również w takiej sytuacji przysługuje ci zwolnienie, jednak masz prawo wyłącznie do jednego dnia. O tego rodzaju urlop możesz wnioskować gdy dochodzi do zgonu i pogrzebu twojej siostry bądź brata, teściowej lub teścia, babki albo dziadka, ewentualnie osoby, którą do tej pory opiekowałeś się bądź, którą wspierałeś finansowo.

Urlop okolicznościowy a ślub ?

Urlop okolicznościowy a ślub? Tak, masz wówczas prawo do dwóch dni zwolnienia, w chwili, gdy to ty będziesz wstępował/a w związek małżeński. Jeden dzień przeznaczony może być na przygotowania, drugi na sakramentalne „Tak”.

Urlop okolicznościowy a ślub bliskiej ci osoby? Owszem, jest to argument pozwalający ubiegać ci się o zwolnienie. W takiej sytuacji przysługiwać ci będzie wyłącznie jeden dzień. Masz prawo do takiego dnia, gdy twoje dziecko stawać będzie na ślubnym kobiercu. Urlop okolicznościowy przysługuje ponadto w takich sytuacjach jak: zwolnienie na poszukiwanie pracy, narodziny twojego dziecka bądź w celu wykonania koniecznych badań lekarskich.



Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82