urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP OKOLICZNOŚCIOWY
Urlopy
dla wszystkich

Urlopy okolicznościowe w kodeksie pracy

Jeżeli pracownikowi przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego, nie musi wykorzystywać ich od razu, jeden po drugim. Należy jednak pamiętać, że udowodnienie potrzeby uzasadniającej dodatkowy należy do pracownika. Jeżeli tego nie zrobi, pracodawca może uznać, że nieobecność była nieusprawiedliwiona. Jest to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może stanowić przyczynę zwolnienia pracownika z pracy. Urlopów okolicznościowych udziela się na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Co na to kodeks ?

Kodeks pracy nie zawiera żadnych przepisów na temat urlopów okolicznościowych. Pracownik ma prawo do dodatkowych 2 dni urlopu, gdy – bierze ślub lub urodzi się jego dziecko albo umrze małżonek pracownika lub jego dziecko, ojciec, matka, ojczym lub macocha, 1 dzień , gdy dziecko pracownika zmienia stan cywilny albo gdy umrze jego siostra, brat, teściowa, teść, babka, dziadek. To uprawnienie otrzymuje także, gdy umrze osoba, którą utrzymuje lub którą się opiekuje.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82