urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP OKOLICZNOŚCIOWY
Urlopy
dla wszystkich

Urlop okolicznościowy - opieka nad dzieckiem

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko , które ma mniej niż 14 lat przysługuje zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia. Taki urlop jest należny w czasie roku. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka mają status pracowników, to z prawa do takiego urlopu może skorzystać albo ojciec, albo matka. Muszą złożyć u pracodawcy oświadczenie o zamiarze korzystania z tego przywileju z tytułu opieki nad dzieckiem albo o tym, że nie planują korzystania z niego. Oświadczenie takie jest pisane w formie, którą ustali samodzielnie pracownik, nie ma żadnego druku ani wskazówek.. 2 dni „opieki nad dzieckiem” mogą być przez pracownika wykorzystane w dowolnym terminie, w bieżącym roku kalendarzowym.

Pisemny wniosek

Jeżeli jednak pracownik nie wykorzysta on dni wolnych w tym terminie, nie może ich przenieść na rok następny, ponieważ nie jest to urlop wypoczynkowy, lecz rodzaj benefitu i dodatkowego prawa pracownika. Urlop na opiekę nad dzieckiem jest odpłatny i nie pomniejsza wymiaru urlopu wypoczynkowego. Nie wolno o nim zapominać, bo jest to prawo pracownika, a obowiązek pracodawcy.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82