urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP OKOLICZNOŚCIOWY
Urlopy
dla wszystkich

Urlop okolicznościowy - ślub

Pracodawca musi zwolnić pracownika z pełnienia obowiązków służbowych na 2 dni w sytuacji, gdy pracownik bierze ślub. Pracownik jest uprawniony do urlopu okolicznościowego, jeśli małżeństwo ma określone skutki określone prawem. Oznacza to, że zarówno małżeństwo zawarte w urzędzie stanu cywilnego, jak i małżeństwo zawarte w kościele, z którego później akt małżeństwa sporządził kierownik urzędu stanu cywilnego, czyli tzw. ślub korkondatowy, daje prawo do dni wolnych. Prawa do urlopu okolicznościowego nie uzyskają osoby, które zawierają małżeństwa wyłącznie przed duchownym, w kościele. Pracodawca udziela pracownikowi urlopu w związku z jego ślubem. Podstawą jest pisemne oświadczenie pracownika przekazane pracodawcy.

Pisemny wniosek

Oprócz złożenia pisemnego wniosku pracownik musi udowodnić zawarcie małżeństwa, przedstawiając pracodawcy akt zawarcia małżeństwa. Pracownik dostarcza pracodawcy akt małżeństwa po pewnym czasie od jego zawarcia. Związane jest to z procedurą wydania takiego dokumentu.. W związku z tym udzielanie pracownikowi urlopu okolicznościowego powinno nastąpić na podstawie pisemnego wniosku oraz zobowiązania przyniesienia pracodawcy odpowiedniego dokumentu w późniejszym terminie.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82