urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP OKOLICZNOŚCIOWY
Urlopy
dla wszystkich

Urlop okolicznościowy - śmierć

Dwa dni urlopu okolicznościowego przysługują pracownikowi, gdy umrze bliska mu osoba, czyli małżonek, dziecko, matka, ojciec, ojczym, macocha.. Jeden dzień urlopu okolicznościowego należy się pracownikowi w razie ślubu dziecka pracownika oraz z powodu: śmierci i pogrzebu siostry brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, lub innej osoby, która jest zależna finansowo od pracownika lub pozostaje pod jego opieką. Pracodawca nie może odmówić zgody na udzielenie urlopu okolicznościowego. Prawo do tego urlopu musi zostać udokumentowane, a więc pracownik dostarcza pracodawcy np. kopię aktu zgonu lub świadectwo urodzenia własnego dziecka. Za czas urlopu okolicznościowego pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które jest liczone tak samo, jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Co uwzględnia się w wynagrodzeniu ?

W wynagrodzeniu uwzględnia się przeciętną wartość składników wynagrodzenia pracownika z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy, są to tzw. składniki zmienne. Podsumowując, urlop okolicznościowy musi zostać udzielony pracownikowi.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82