urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP OKOLICZNOŚCIOWY
Urlopy
dla wszystkich

Urlop okolicznościowy w świadectwie pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem bardzo sformalizowanym, , sporządzanym zawsze w przypadku rozwiązania przez pracodawcę lub pracownika umowy o pracę lub tzw. wygaśnięcia stosunku pracy. Jest ono sporządzane zawsze w formie zgodnej z przepisami i zawiera stałe składniki . Pracodawca nie może samowolnie zmieniać treści świadectwa pracy ani zapisywać subiektywnych opinii o pracowniku. W każdym przypadku zakończenia współpracy obu stron, pracodawca jest obowiązany wydać bez najmniejszej zwłoki pracownikowi świadectwo pracy. Obowiązek wydania świadectwa pracy nie zależy od próśb czy też wniosków pracownika. W świadectwie pracy zapisywany jest urlop wypoczynkowy i to ile dni w tym roku pracownik już zdążył wykorzystać.

Nie zapisujemy w świadectwie

Nie zapisuje się natomiast urlopu okolicznościowego w takim dokumencie. Nie ma takiej potrzeby, ani nie istnieje przepis, który nakazywałby takie postępowanie. Urlop okolicznościowy w świadectwie pracy – jak powinien być zapisany? W ogóle nie powinien być ujęty w świadectwie pracy, jest uprawnieniem, ale nie ma rubryki, w której miałby się on znaleźć.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82