urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYCHOWAWCZY
Urlopy
wychowawcze

Urlop wychowawczy a emerytura

18 maja 2011Sąd Najwyższy podjął uchwałę korzystną dla pań. W 2008 roku jedna z Polek wystąpiła ona do ZUS z wnioskiem o przyznanie emerytury w obniżonym wieku 55 lat. W styczniu 2009 roku Jadwiga M. otrzymała z ZUS decyzję odmawiającą przyznania wcześniejszej emerytury. Wynikało z niej, że w ostatnim okresie przed złożeniem wniosku pani Jadwiga nie podlegała ubezpieczeniu pracowniczemu. Od tej decyzji ubezpieczona odwołała się do sądu okręgowego. Ten oddalił jej odwołanie.ZUS zarzucał, że do wymaganego do przyznania wcześniejszej emerytury 30-letniego stażu pracy pani Jadwidze brakuje 4 lat. Odliczył okresy, kiedy przebywała na urlopie wychowawczym. W latach osiemdziesiątych przebywała ona na nim ponad 4 lata. Pani Jadwiga odwoływała się, aż sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. W końcu wygrała. Z uchwały z 18 maja br. Sądu Najwyższego wynika, że: "wykorzystane między 28 stycznia 1972 roku a 1 stycznia 1999 roku okresy bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, a później urlopów wychowawczych, jako okresy ubezpieczenia wynikające z zatrudnienia na etacie, wliczają się do stażu pracy".

Urlopy wliczane do stażu zawodowego

Dzięki determinacji jednej osoby Polki, które przebywały na urlopach wychowawczych między 1972 a 1999 rokiem zyskały: ich urlopy wychowawcze są wliczane do stażu zawodowego. To znakomity przykład pokazujący w jaki sposób obywatelska postawa wpływa na zmianę przepisów prawnych.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82