urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYCHOWAWCZY
Urlopy
wychowawcze

Urlop wychowawczy bezpłatny

Nie istnieje podział na urlop wychowawczy płatny i bezpłatny. Pracownica lub pracownik przebywająca lub przebywający na urlopie wychowawczym może wnioskować o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie, ale aby otrzymać taki dodatek trzeba spełniać kryterium dochodowe, czyli mieć dochód netto na osobę niższy niż 504 zł miesięcznie. Oczywiście dodatek ten można pobierać tylko w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, po jego zakończeniu nie przysługuje. Urlop wychowawczy służy sprawowaniu opieki nad dzieckiem, jednak kobieta może pracować przez 20 godzin tygodniowo przebywając na urlopie wychowawczym.

Z zasady bezpłatny

Wówczas osiągnie dochód, który uzupełni domowy budżet. Z zasady urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym, opiekun ma opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i nic poza tym. Ideą jest, aby podczas urlopu wychowawczego pracownik zajął się dzieckiem i poświęcił czas na życie rodzinne. Czas na zarabianie pieniędzy będzie po powrocie do pracy i stałego zatrudnienia.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82