urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYCHOWAWCZY
Urlopy
wychowawcze

Ile trwa urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy ma określony czas trwania i trwa nie dłużej niż 3 lata, do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Jeżeli rodzice mają niepełnosprawne dziecko, to mogą korzystać z urlopu do 3 lat dłużej aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Rodzice lub opiekunowie dziecka mają prawo korzystania z urlopu wychowawczego przez 3 miesiące razem, ale później muszą zdecydować kto zajmie się dzieckiem na przedłużonym urlopie wychowawczym. W czasie urlopu pracownik jest pod szczególną ochroną i oznacza to, że pracodawca nie może go zwolnić. Po powrocie do pracy takiej ochrony już nie ma. Jeżeli pracodawca ustali, że pracownik przestał sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem, to wówczas wzywa pracownika do stawienia się w pracy, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia dowiedzenia się o tym fakcie, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Po zakończeniu urlopu

Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca musi dopuścić pracownika do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku, a jeśli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82