urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYCHOWAWCZY
Urlopy
wychowawcze

Urlop wychowawczy - kto płaci ?

Kto płaci za urlop wychowawczy? Jest to często zadawane pytanie. A oto odpowiedź: Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych składek z tytułu urlopu wychowawczego stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to jednak podstawa za cały miesiąc urlopu wychowawczego. W razie gdy urlop wychowawczy rozpoczął się lub skończył w trakcie miesiąca miesięczną podstawę do składek emerytalno-rentowych zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc przez liczbę dni miesiąca i mnożąc przez liczbę dni trwania urlopu wychowawczego. Podstawa wymiaru do składki zdrowotnej z tytułu urlopu wychowawczego bez względu na długość trwania urlopu jest stała - nie zmniejsza się, jeżeli urlop nie trwał cały miesiąc.

Urlop liczony do emerytury

Ważne, że opłacone są składki, a urlop wychowawczy liczony jest do emerytury, czyli umożliwia relatywnie wcześniejsze przejście na emeryturę. Podczas urlopu wychowawczego pracownik może podjąć pracę na umowę zlecenia lub umowę o dzieło, jednak praca zarobkowa nie może blokować możliwości opieki nad dzieckiem.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82