urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYCHOWAWCZY
Urlopy
wychowawcze

Urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne

Pracownicy- rodzice dzieci niepełnosprawnych mają prawo do nawet sześciu lat urlopu wychowawczego. Jednak 6 lat z dzieckiem spędzi jedynie ten pracownik, który przed czwartymi urodzinami dziecka zdoła wykorzystać pierwszy urlop wychowawczy w całości, a następnie- nie później niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości- skorzysta z kolejnych trzech lat dodatkowego urlopu. Zasadą jest bowiem, że urlop wychowawczy niewykorzystany w określonym przez ustawodawcę terminie po prostu przepada. Aby otrzymać dodatkowy urlop wychowawczy pracownik powinien złożyć pisemny wniosek, który powinien trafić do rąk pracodawcy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. Niedotrzymanie tego terminu powoduje opóźnienie rozpoczęcia urlopu, które nie przekracza jednak dwóch tygodni od daty złożenia szefowi pisma w tej sprawie.

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność

We wniosku pracownik wpisuje datę rozpoczęcia i zakończenia wychowawczego oraz okres urlopu wychowawczego, który do tej pory został wykorzystany na dziecko. Załącznikiem do wniosku powinno być orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności dziecka. Zwykłe zaświadczenie lekarskie jest tu zatem niewystarczające. Wybór terminu dodatkowego urlopu należy do zatrudnionego i nie ma przymusu prawnego, aby wolne na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem następowało bezpośrednio po wykorzystaniu wcześniejszego urlopu wychowawczego. Planując urlop należy wziąć pod uwagę, że może on być wykorzystany maksymalnie w czterech częściach.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82