urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYCHOWAWCZY
Urlopy
wychowawcze

Urlop wychowawczy nauczyciela

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach publicznych w zakresie prawa do urlopu wychowawczego podlegają przepisom ustawy - Karty Nauczyciela. Natomiast różnice w w ramach Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela wynikają przede wszystkim ze specyfiki organizacji pracy w szkołach jako placówkach feryjnych, czyli tych, w których obowiązują wakacje i ferie, a nie klasyczne urlopy. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych Karta Nauczyciela nie ma zastosowania i stosuje się wyłącznie przepisy Kodeksu pracy. Każda pracownica, która chce skorzystać z prawa do opieki nad dzieckiem może otrzymać urlop, gdy ma minimalny staż pracy w wymiarze 6 miesięcy.

Staż ogólny a urlop

Staż ten określa się mianem stażu ogólnego co oznacza, że sumuje się wszystkie okresy zatrudnienia u poprzednich i u aktualnego pracodawcy. Warto wskazać, że chodzi w tym przypadku jedynie o zatrudnienie, czyli pozostawanie w stosunku pracy, a nie o faktyczny okres wykonywania pracy. Z urlopu mogą korzystać rodzice biologiczni i prawni opiekunowie dziecka. Rodzice nie muszą mieć sformalizowanego związku małżeńskiego, nie muszą też tworzyć wspólnego gospodarstwa domowego.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82