urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYCHOWAWCZY
Urlopy
wychowawcze

Urlop wychowawczy w świadectwie pracy

Okres przebywania na urlopie bezpłatnym wykazuje się w świadectwie pracy, ponieważ wpływa on na uprawnienia pracownika ze stosunku pracy. Okres tego urlopu nie jest bowiem zaliczany do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (o ile nie był to np. urlop udzielony na podstawie porozumienia pracodawców, na czas wykonywania przez pracownika pracy u innego pracodawcy). W świadectwie pracy pracodawca ma bezwzględny obowiązek wykazać okres korzystania z urlopu bezpłatnego oraz podstawę prawną jego udzielenia. Podobnie sprawa się ma z urlopem wychowawczym.

Świadectwo pracy

Informacja na temat urlopu bezpłatnego oraz wychowawczego może pojawić się w dwóch miejscach świadectwa pracy. Jest to jednak uzasadnione tym, że okresy te wpływają po pierwsze na przyszłe uprawnienia pracownika ze stosunku pracy (co jest istotne dla kolejnego pracodawcy), a po drugie na przyszłe uprawnienia pracownika z ubezpieczenia społecznego (jest to istotne dla instytucji ubezpieczeniowych). Z tych też powodów ważne jest zamieszczenie tych samych informacji w treści świadectwa pracy - w rubryce na temat wykorzystanych urlopów i w rubryce dotyczącej okresach nieskładkowych.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82