urlop macierzyński
Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlopy
dla wszystkich

Urlop wypoczynkowy

Każdy zatrudniony posiada prawo do wolnego, jakim jest urlop wypoczynkowy. Wymiar dni wolnych od pracy zależy od okresu zatrudnienia. Im dłuższy staż pracy, tym oczywiście więcej dni wolnych. Urlop wypoczynkowy winien być coroczny, nieprzerwany i oczywiście płatny. Pamiętajmy jednak, że pracobiorca nie może zrzec się prawa do urlopu. Urlop wypoczynkowy można podzielić na kilka części. Jednakże, jedna z nich winna trwać co najmniej czternaście dni. Ustalenia terminu rozpoczęcia i zakończenia urlopu, pracownik musi ustalić ze swoim szefem, wszystko w formie pisemnej.

Ciesz się z wolnego czasu !

urlop wypoczynkowy
Rozpoczynając pracę, zatrudniony już po miesiącu ma prawo do pierwszego odpoczynku. Ma wówczas prawo do 1/12 należnego urlopu rocznego. Warto również pamiętać, iż miesiąc pracy nie musi wcale pokrywać się z miesiącem kalendarzowym. Jeśli nie pracowałeś od pierwszego do pierwszego, lecz zacząłeś dopiero od połowy miesiąca, w połowie kolejnego masz prawo do ubiegania się o urlop wypoczynkowy. Nawet najciekawsza, najbardziej pasjonująca praca, bez koniecznego urlopu staje się twoim koszmarem.

Nie masz siły, by wstać rano i udać się na miejsce swojej pracy, stajesz się ospały, zniechęcony, nawet znudzony. Nie można zaharowywać się na śmierć, wówczas każda ze stron nie będzie usatysfakcjonowana. Pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę, że zmęczony pracownik to pracownik nie w pełni produktywny. Tylko wypoczęty, silny i zdrowy pracobiorca, może skutecznie działać. W innym przypadku firma więcej straci aniżeli zyska. Wykorzystywanie drugiego człowieka nie prowadzi do niczego dobrego. Za nieprzestrzeganie praw, firmom grożą wysokie kary. Po co zatem niepotrzebnie ryzykować.

Urlop wypoczynkowy to dni wolne, których udziela się zgodnie z rozkładem pracy konkretnego pracownika i nie są to już jego dni wolne od pracy, na przykład weekendy. W niektórych sytuacjach może się zatem zdarzyć, że urlopu pracodawca podwładnemu udzieli w niedzielę bądź dzień świąteczny. Dlaczego? Ponieważ w niektórych branżach, niedziela jest po prostu zwykłym dniem roboczym.

Poznaj swoje prawa

Watro zatem pamiętać, że masz swoje prawa i możesz ubiegać się o urlop wypoczynkowy. Wymiar, czyli liczba dni urlopu jest uzależniony od ogólnego stażu pracy. Wynosi dwadzieścia dni, jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż dziesięć lat. Wynosi również dwadzieścia sześć dni, jeżeli pracobiorca jest zatrudniony co najmniej dziesięć lat. Do stażu pracy wlicza się ponadto czas trwania nauki. Do ośmiu lat w przypadku studiów w szkole wyższej.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82