urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlopy
dla wszystkich

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy

Przelicznik godzinowy dnia urlopu , jest jednym z mierników równego traktowania w zatrudnieniu i dlatego ma istotne znaczenie w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przykładowo, w razie zatrudnienia w wymiarze ½ etatu, pracownikowi posiadającemu 10 letni staż pracy, ustalamy najpierw liczbę dni należnego urlopu, czyli 26 x ½ = 13 dni. Te 13 dni następnie mnożymy przez 8 godzin, zakładając, że jest to norma dobowa czasu pracy stosowana do tego pracownika, co w sumie daje nam 104 godziny urlopu. W zależności od rozkładu czasu pracy tego pracownika zatrudnionego na ½ etatu, jego liczba dni urlopu może być różna, to znaczy może np. wynosić 13 dni, jeśli pracuje po 8 godzin w niektórych dniach tygodnia, ale może też wynosić 26 dni jeśli pracuje codziennie po 4 godziny. Z tego powodu, nie ma więc już potrzeby ustalania np. w świadectwie pracy liczby dni udzielonego pracownikowi urlopu wypoczynkowego bądź liczby dni, za które wypłacono ekwiwalent, skoro dokonano przeliczenia dni urlopu na godziny urlopu, tym bardziej, że wedle obecnego stanu prawnego zarówno wynagrodzenie jak i ekwiwalent urlopowy oblicza się godzinowo.

Następny pracodawca

Następnemu pracodawcy potrzebna jest informacja na temat liczby godzin wykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego za dany rok. Z zawartej w świadectwie pracy liczby godzin udzielonego urlopu można ustalić, prawo pracownika do pozostałej liczby godzin urlopu u następnego pracodawcy, w taki sposób aby łączny urlop za dany rok kalendarzowy nie przekroczył przeliczeniowo godzinowego urlopu wskazanego w art. 154 § 1 K.p. zgodnie z § 3 tego artykułu.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82