urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlopy
dla wszystkich

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Regulacje dotyczące urlopu wypoczynkowego nauczycieli zawiera Karta Nauczyciela. Jeżeli nauczyciel pracuje w szkole, w której organizacji przewidziano ferie, to przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i czasie ich trwania. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach, w których nie przewidziano ferii, mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Nauczyciele tzw. zerówek, mają prawo do urlopu w wymiarze 35 dni.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Takie zajęcia są bowiem prowadzone w systemie nieferyjnym. Gdy nauczyciel z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopem macierzyńskim, odbywaniem ćwiczeń wojskowych lub przeszkoleniem wojskowym, nie wykorzysta urlopu w całości lub w części w okresie ferii, to wówczas przysługuje mu urlop uzupełniający w wymiarze do ośmiu tygodni. Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi wynagrodzenie. Podczas ferii dyrektor może przez 7 dni zlecić nauczycielowi przeprowadzanie egzaminów lub przygotowanie dokumentacji.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82