urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlopy
dla wszystkich

Pierwszy urlop wypoczynkowy

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Sposób ustalania, kiedy mija miesiąc pracy danego pracownika, zależy od tego w którym dniu podjął on swoją pierwsza pracę. Inaczej liczy się miesiąc pracy, gdy pracownik rozpoczyna pracę z pierwszym dniem miesiąca, inaczej, gdy w trakcie miesiąca. Jeśli pracownik podejmuje pracę: z pierwszym dniem miesiąca, wówczas miesiąc zatrudnienia upływa z ostatnim dniem tego miesiąca, w trakcie miesiąca, wówczas miesiąc pracy upływa z upływem dnia w następnym miesiącu kalendarzowym, który datą poprzedza dzień nawiązania stosunku pracy.

Urlop w pierwszym roku

W pierwszym roku pracy pracownikowi uprawnionemu do 20-dniowego rocznego wymiaru urlopu będzie przysługiwać 1,66 dnia urlopu po każdym miesiącu pracy. Wynika to z faktu, że pracownik zatrudniany po raz pierwszy w swoim życiu może doliczyć do swojego stażu urlopowego tylko lata nauki. Jego staż urlopowy da mu prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82