urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlopy
dla wszystkich

Urlop wypoczynkowy po rehabilitacji

Pracownik przebywający na długotrwałym zwolnieniu lekarskim nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego na takich samych zasadach, jak gdyby rzeczywiście wykonywał pracę. Podobnie jest w przypadku przyznania pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego. W takiej sytuacji także nabywa on prawo do urlopu wypoczynkowego, choćby fizycznie nie przepracował ani jednego dnia z powodu choroby. Nie możesz wówczas obniżyć wymiaru należnego mu urlopu. Pamiętaj, że bezpodstawne obniżenie wymiaru urlopu jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny. Sąd Najwyższy w wyroku z 28 marca 2008 r. (sygn. akt II PK 214/07) orzekł jednak, że celem kontrolnych badań lekarskich, którym ma zostać poddany pracownik po trwającej dłużej niż 30 dni chorobie, jest wskazanie, że pracownik ten jest zdolny do kontynuowania pracy na danym stanowisku.

Na czym polega urlop ?

Urlop wypoczynkowy zaś polega na niewykonywaniu pracy. Nie można więc uznać, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są niezbędne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82