urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlopy
dla wszystkich

Urlop wypoczynkowy na 1/2 (pół) etatu

Pracownica uprawniona do 20 dni urlopu, pracuje na 1/2 etatu. Wymiar urlopu oblicza się następująco: 1 x 20 dni=10 dni. Po przeliczeniu na godziny, należy udzielić urlopu w wymiarze godzinowym równym 80 godzinom pracy (10 dni x 8 godziny=80 godzin). Pracownica pracuje 5 dni w tygodniu po 4 godziny. 80 godzin należy podzielić przez 4 godziny. 80 godzin : 4 godziny = 20 dni po 4 godziny. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że pracownica ma prawo do 20 czterogodzinnych dni urlopu. Jeżeli zatem pracownica będzie na urlopie przez 2 dni, wówczas z wymiaru urlopu zostanie odjętych 2x4 czyli 8 godzin, tj. 1 dzień. Jeśli pracownica będzie na urlopie 2 tygodnie, czyli 10 dni, wówczas z wymiaru urlopu należy odjąć 10x4 czyli 40 godzin, czyli 5 dni.

Po 2 tygodniach urlopu

Po dwóch tygodniach urlopu pracownica wykorzysta 5 z 10 dni przysługującego jej urlopu wypoczynkowego. Takie wyliczenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, mimo że wydaje się trochę dziwne i skomplikowane, to jednak nie stanowi sprzeczności z przepisami i jest prawidłowe.



Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82