urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlopy
dla wszystkich

Staż pracy a urlop wypoczynkowy

Urlop przysługuje tylko wtedy, gdy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Jeśli pracujemy na podstawie umowy cywilnoprawnej, o dzieło lub zlecenia, nie mamy prawa do urlopu Urlop wypoczynkowy jest podstawowym uprawnieniem pracowniczym. Pracownik nie może urlopu przekazać innej osobie ani się tego prawa zrzec. Szef ma obowiązek dać podwładnemu wolne dni na odpoczynek i zapłacić tak jak za zwykłe dni pracy. Każdy pracownik ma prawo dzielić sobie urlop na części. Może więc mieć wolne raz, ale przez miesiąc albo kilka razy po parę dni. To zależy od niego, szef nie może go zmusić do kilku krótkich urlopów.

Według kodeksu pracy

Według kodeksu pracy jedna część urlopu musi wynosić co najmniej 14 dni kalendarzowych.Z aległy urlop nie przepada pracownikowi jeszcze przez trzy lata. Dopiero później pracownik traci go bezpowrotnie. Wolne dni za dany rok trzeba wykorzystać w danym roku kalendarzowym. Gdy zajdzie taka potrzeba, szef powinien udzielić pracownikowi niewykorzystanego urlopu do końca września następnego roku, poprzednio obowiązek udzielenia urlopu występował do końca marca następnego roku.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82