urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlopy
dla wszystkich

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy jest podstawowym prawem pracownika do odpoczynku. Urlop wypoczynkowy udzielany jest przez pracodawcę na podstawie ustalonego przez niego planu urlopów, a w przypadku gdy taki plan nie jest sporządzany w firmie na podstawie indywidualnego porozumienia pracodawcy z pracownikiem.Jednak zanim pracownik będzie mógł się wybrać na urlop, konieczne jest dopełnienie pewnych formalności, czyli złożenie przez pracownika wniosku o urlop wypoczynkowy. Ponadto, jeśli u pracodawcy obowiązuje plan urlopów, to czas składania wniosków nie jest dowolny. Wszystkie ewentualne wnioski urlopowe powinny zostać złożone przed ostatecznym ułożeniem planu urlopów. Jest to tak istotne, gdyż nieobecność pracownika musi być wkomponowana w organizację pracy w firmie. Proponowane terminy wykorzystania urlopów są zatem weryfikowane potrzebami pracodawcy.

Treść wniosku urlopowego

Treść wniosku urlopowego nie jest uregulowana żadnymi przepisami – ani kodeksu pracy, ani wewnętrznymi. Ważne jest jednak aby został on sformułowany na piśmie, a co najważniejsze, zawierał propozycje konkretnych terminów wykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu. W zależności od zakładu stosowany może być zarówno jednolity wzór wniosku opracowany dla wszystkich pracowników, jak również wnioski formułowane przez każdego pracownika we własnym zakresie.Składanie wniosku o urlop wypoczynkowy, gdy plan urlopów został już ustalony, jest praktycznie niemożliwe. Istnieje jednak możliwość wnioskowania o przesunięcie terminu urlopu, musi być to jednak umotywowane ważnymi przyczynami. Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego jest też możliwa, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie rytmu pracy danej firmy.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82