urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlopy
dla wszystkich

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Urlop wychowawczy jest rodzajem urlopu – przeznaczony jest na odpoczynek od pracy i zajmowanie się dzieckiem. Aby wykorzystać cały urlop wypoczynkowy warto postarać się o niego tuż po urlopie macierzyńskim, a dopiero później starać się o urlop wychowawczy. Jeżeli pracownica przebywać będzie cały 2013 rok na urlopie wychowawczym, to nie nabędzie w ogóle za ten rok uprawnienia do urlopu wypoczynkowego. Natomiast gdy urlop wychowawczy zakończy się wcześniej, na przykład w sierpniu i pracownica powróci do pracy, to jej urlop wypoczynkowy za ten rok zostanie ustalony w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca roku kalendarzowego, np. pracownica wraca do pracy 1 sierpnia br. po urlopie wychowawczym, wymiar jej urlop jest proporcjonalny i wynosi 5/12 z przysługującego jej wymiaru, czyli z 20 lub 26 dni.

Urlop bezpłatny

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego. Wówczas także nie ma uprawnienia do urlopu wypoczynkowego. Kobietom-młodym mamom może wydać się to niesprawiedliwe, jednak urlop wypoczynkowy przysługuje za czas przepracowany, a urlop wychowawczy to czas poświęcony dziecku, a nie pracy zawodowej. W takim podejściu do tego zagadnienia jest pewna logika. A zatem udanego urlopu wychowawczego.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82