urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlopy
dla wszystkich

Urlop wypoczynkowy - ile dni przysługuje ?

Wymiar należnego pracownikowi urlopu zależy od okresu zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia. Nie ma w tym wypadku znaczenia jak poprzednie stosunki pracy zostały zakończone i czy istniały pomiędzy nimi przerwy w zatrudnieniu czy też nie. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy. U nowego pracodawcy do okresu zatrudnienia wlicza się czas pracy u poprzedniego do momentu zatrudnienia u nowego.

Co wlicza się do okresu zatrudnienia ?

Do okresu zatrudnienia wlicza się z tytułu ukończenia: zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, szkoły policealnej - 6 lat, szkoły wyższej - 8 lat. Nie wolno zapomnieć, że okresy zatrudnienia nie sumują się. Jeśli pracownik jednocześnie pracował i studiował lub uczył się, to pod uwagę bierze się okres korzystniejszy dla pracownika.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82