urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlopy
dla wszystkich

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Pracownik ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu zależy od stażu pracy każdego pracownika. Może wynosić 20 lub 26 dni wolnych. Za każdy dzień, w którym pracownik przebywa na urlopie pracodawca wypłaca jemu wynagrodzenie. Wynagrodzenie jakie otrzymuje pracownik w czasie urlopu wypoczynkowego jest równe wynagrodzeniu, jakie otrzymywałby gdyby w tym czasie pracował. W przypadku, kiedy wynagrodzenie pracownika obejmowało zmienne składniki wynagrodzenia, to są one także uwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego. Wynagrodzenie urlopowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzednich trzech miesięcy przed rozpoczęciem urlopu.

Wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy

Natomiast w sytuacji dużych wahań wysokości wynagrodzenia za pracę pracownika, przyjmuje się do obliczenia wynagrodzenia urlopowego wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy przed rozpoczęciem urlopu. Do wynagrodzenia urlopowego nie wlicza się nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, odpraw emerytalnych i rentowychOceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82