urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlopy
dla wszystkich

Wypowiedzenie a urlop wypoczynkowy

Podczas urlopu wypoczynkowego nie można pracownikowi wypowiedzieć umowy o pracę. W czasie urlopu umowa o pracę może rozwiązać się: za porozumieniem stron, w wyniku wypowiedzenia złożonego przez pracownika, bez wypowiedzenia z winy pracownika,bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, z upływem czasu, na który była zawarta,z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. W czasie urlopu umowa o pracę może także wygasnąć z mocy prawa. Do przypadków takich należeć będą śmierć pracodawcy lub pracownika. Pracodawca nie może przesunąć urlopu pracownika, aby wypowiedzieć mu umowę o pracę albo warunki pracy lub płacy. Ochrona pracownika podczas urlopu wypoczynkowego polega także na zakazie wypowiadania podczas urlopu pracownika warunków pracy i płacy.

Urlopowe wyjątki od reguły

Od reguły obowiązują wyjątki: wypowiedzenie jest możliwe w razie ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy, wypowiedzenie umowy o pracę jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące w przypadku zwolnień grupowych i indywidualnych, wypowiedzenie warunków pracy i płacy jest dopuszczalne, niezależnie od czasu trwania urlopu, w przypadku zwolnień grupowych i indywidualnych.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82