urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlopy
dla wszystkich

Zaległy urlop wypoczynkowy

Wykorzystanie zaległego urlopu przez pracownika do 30 września jest korzyścią zarówno dla pracownika jak i dla jego pracodawcy. Poprzednio obowiązujący, krótki termin wykorzystania urlopu nie wpływał na pracowników entuzjastycznie, ponieważ wypadał w I kwartale roku a duża część pracowników woli odpoczywać latem niż zimą. Z drugiej zaś strony pracodawca narażony był na popełnienie wykroczenia przeciwko prawom pracownika, jeśli pracownik nie wykorzystał zaległego urlopu w terminie. Obecnie wydłużony czas realizacji zaległego urlopu to rozwiązanie pożądane u pracowników. Mogą oni w ten sposób połączyć przysługujący im bieżący urlop z zaległym i wykorzystać go do końca września, czyli w okresie wiosennym lub wakacyjnym.

Czego nie przewiduje kodeks pracy ?

Kodeks Pracy nie przewiduje przesunięcia terminu wykorzystania zaległego urlopu. Termin ten jest ostateczny i upływa z dniem 30 września każdego roku. Aby pracodawca nie został narażony na popełnienie wykroczenia przeciwko prawom pracownika, zobowiązany jest udzielić urlopu do 30 września. Pracownik nie musi wykorzystać całego zaległego urlop u do dnia 30 września, wystarczy, że rozpocznie urlop przed tym terminem.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82