urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYCHOWAWCZY
Urlopy
wychowawcze

Urlop wychowawczy na drugie dziecko

Urodzenie przez pracownicę – matkę kolejnego dziecka w trakcie trwającego urlopu wychowawczego nie zawiesza urlopu wychowawczego ani go nie przerywa. Ponieważ wymiar urlopu macierzyńskiego wykracza poza okres pozostały do zakończenia urlopu wychowawczego, pracownica nabędzie prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po urlopie wychowawczym. Pracownica – matka (jako ubezpieczona) za przykładowy okres od 25 kwietnia do 31 maja br. (5 tygodni i 2 dni) nabędzie prawo wyłącznie do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia kolejnego dziecka. W okresie od 1 czerwca do 11 września br. (14 tygodni i 5 dni) pracownica nabędzie prawo do części urlopu macierzyńskiego. Prawo do urlopu wychowawczego ustala się odrębnie na dzieci urodzone przy oddzielnych porodach. Zatem na pierwsze dziecko pracownicy pozostanie do wykorzystania 1 rok urlopu, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia.

Urlop na kolejne dzieci

Na kolejne dziecko pracownica będzie uprawniona do urlopu w pełnym wymiarze, tj. 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 lat. Urlopy można brać, gdy tylko jest taka potrzeba, a sytuacja materialna rodziny na nie pozwala.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82